Vurdering af forbedringer i andelsboliger

Vurderingsringen har mange års erfaring og et solidt kendskab til vurdering af forbedringer i andelsboliger.

Vurderingsringen vurderer og prissætter forbedringer og løsøre, som andelshaver har fået udført i sin andelsbolig.

Ved gennemgangen af andelslejligheden gennemgår vi de udførte forbedringer og det løsøre, som andelshaver ønsker medtaget i vurderingsrapporten.

I vurderingsrapporten noteres også de synlige konstaterede mangler, skader eller eventuelle ulovlige forhold. Der foretages ikke destruktive indgreb.

Vi arbejder dels efter retningslinjerne i ABF-Håndbogen og dels efter den praksis den enkelte andelsboligforening har valgt.

Såvel bestyrelser som andelshavere er altid velkomne til at ringe til Lisbeth Forring på mobil 23 45 81 98 eller kontakte os på lf@vurderingsringen.dk

Hvad gør du hvis din andelsbolig skal sælges?

Sådan vurderer vi:

Ved besigtigelsen udleverer andelshaver:

Ovennævnte materiale udarbejdes og/eller fremskaffes af andelshaver, og udleveres i kopi til vurderingsmanden ved gennemgangen.